Ponúkané pozície


Procesný inžinier/audítor pre dodávateľov (angličtina/nemčina)

vedieť viac

Kontrolór kvality vstup/výstup (angličtina/nemčina pasívne)

vedieť viac

Údržbár strojov a zariadení (elektrotechnik)

vedieť viac

Zmenový majster (stredné vzdelanie)

vedieť viac

Operátor výroby

vedieť viac

Operátor logistiky (VZV), skladový pracovník, pikér

vedieť viac

Šička

vedieť viac

Materiálový plánovač

vedieť viac

Procesný inžinier/audítor pre dodávateľov (angličtina/nemčina)

 • zodpovednosť za rozvoj procesov výroby a kvality u dodávateľa a za auditovanie podľa požiadaviek klienta
 • vykonávanie auditov u dodávateľa s využívaním štandardizovaných nástrojov spoločnosti
 • spolupráca s dodávateľmi na vývoji a dodaní nápravných a zlepšovacích plánov na zistené nedostatky po vykonaní auditu a následné overenie vykonaných náprav a zlepšení
 • úzka spolupráca s členmi tímu STA/QW a oddelením nákupu pri návrhoch nových dodávateľov
 • vedenie rozvoja a vývoja dodávateľov do požadovaných štandardov
 • vytváranie hlásení (tabuľky, grafy) pre manažéra kvality
 • zodpovednosť za rozvoj procesov výroby a kvality u dodávateľa a za auditovanie podľa požiadaviek klienta
 • vykonávanie auditov u dodávateľa s využívaním štandardizovaných nástrojov spoločnosti
 • spolupráca s dodávateľmi na vývoji a dodaní nápravných a zlepšovacích plánov na zistené nedostatky po vykonaní auditu a následné overenie vykonaných náprav a zlepšení
 • úzka spolupráca s členmi tímu STA/QW a oddelením nákupu pri návrhoch nových dodávateľov
 • vedenie rozvoja a vývoja dodávateľov do požadovaných štandardov
 • vytváranie hlásení (tabuľky, grafy) pre manažéra kvality

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Kontrolór kvality vstup/výstup (angličtina/nemčina pasívne)

 • monitorovanie kvality prijatého tovaru/komponentov na vstupe/výstupe tovaru, analýza nezrovnalostí a zabezpečenie nápravných opatrení
 • analýza a kontrola potenciálnych chýb nakupovaných dielov podľa katalógu
 • dokumentácia všetkých zistených nezrovnalostí v dokumentoch, nápravné opatrenia v spolupráci s SQA
 • analýza vrátených dielov od zákazníka, z výroby alebo od dodávateľa
 • komunikácia o možných zlepšeniach a podpora pri zapracovaní nových členov tímu QW
 • zodpovednosť za dokumentáciu na oddelení výstupnej/vstupnej kontroly
 • komunikácia s výrobou a externými odberateľmi
 • monitorovanie kvality prijatého tovaru/komponentov na vstupe/výstupe tovaru, analýza nezrovnalostí a zabezpečenie nápravných opatrení
 • analýza a kontrola potenciálnych chýb nakupovaných dielov podľa katalógu
 • dokumentácia všetkých zistených nezrovnalostí v dokumentoch, nápravné opatrenia v spolupráci s SQA
 • analýza vrátených dielov od zákazníka, z výroby alebo od dodávateľa
 • komunikácia o možných zlepšeniach a podpora pri zapracovaní nových členov tímu QW
 • zodpovednosť za dokumentáciu na oddelení výstupnej/vstupnej kontroly
 • komunikácia s výrobou a externými odberateľmi

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Údržbár strojov a zariadení (elektrotechnik)

 • preventívna údržba podľa systému a zapisovanie výsledkov
 • mechanické zásahy na zariadeniach v prípade nutnosti havarijnej údržby
 • diagnostika elektrických systémov a vykonávanie zásahov na zariadeniach
 • elektrotechnická odborná spôsobilosť podľa § 22
 • dokonalá znalosť automatizácie, PLC
 • preventívna údržba podľa systému a zapisovanie výsledkov
 • mechanické zásahy na zariadeniach v prípade nutnosti havarijnej údržby
 • diagnostika elektrických systémov a vykonávanie zásahov na zariadeniach
 • elektrotechnická odborná spôsobilosť podľa § 22
 • dokonalá znalosť automatizácie, PLC

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Zmenový majster (stredné vzdelanie)

 • riadenie a organizovanie výrobného procesu v rámci pridelenej zmeny
 • vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu podriadených zamestnancov
 • zodpovednosť za zaškoľovanie nových zamestnancov
 • kontrola a evidencia dochádzky
 • riadenie a organizovanie výrobného procesu v rámci pridelenej zmeny
 • vedenie, motivovanie a hodnotenie pracovného výkonu podriadených zamestnancov
 • zodpovednosť za zaškoľovanie nových zamestnancov
 • kontrola a evidencia dochádzky

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Operátor výroby

 • práca na linke podľa štandardného pracovného postupu
 • obsluha manipulátorov
 • vizuálna kontrola kvality vyrobených komponentov
 • dodržiavanie interných predpisov spoločnosti
 • práca na linke podľa štandardného pracovného postupu
 • obsluha manipulátorov
 • vizuálna kontrola kvality vyrobených komponentov
 • dodržiavanie interných predpisov spoločnosti

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Operátor logistiky (VZV), skladový pracovník, pikér

 • vodič VZV a vodič ťahača distribučných súprav
 • zásobovanie výrobných liniek potrebnými dielmi v reálnom čase a v súlade so zásadami alternatívnej logistiky
 • prebaľovanie materiálu z veľkých balení do malých
 • hlásenia o vzniknutých anomáliách nadriadenému pracovníkovi
 • dodržiavanie interných predpisov spoločnosti
 • vodič VZV a vodič ťahača distribučných súprav
 • zásobovanie výrobných liniek potrebnými dielmi v reálnom čase a v súlade so zásadami alternatívnej logistiky
 • prebaľovanie materiálu z veľkých balení do malých
 • hlásenia o vzniknutých anomáliách nadriadenému pracovníkovi
 • dodržiavanie interných predpisov spoločnosti

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Šička

 • šitie poťahov pre automobilové sedačky
 • zošívanie jednotlivých častí dielov autopoťahov
 • posudzovanie výrobkov, zaznamenávanie nezhodných kusov
 • práca v stoji alebo sede
 • šitie poťahov pre automobilové sedačky
 • zošívanie jednotlivých častí dielov autopoťahov
 • posudzovanie výrobkov, zaznamenávanie nezhodných kusov
 • práca v stoji alebo sede

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Materiálový plánovač

 • zabezpečenie dodávok dostatočného množstva dielov a plynulej výroby
 • sledovanie a kontrola plnenia dodávok od dodávateľov a množstva nakupovaných dielov
 • sledovanie a organizácia transportu materiálu do závodu
 • vedenie evidencie a vykonávanie opráv skladových zásob
 • vypracovanie mesačných správ podľa pokynov vedúceho materiálového plánovania
 • zabezpečenie dodávok dostatočného množstva dielov a plynulej výroby
 • sledovanie a kontrola plnenia dodávok od dodávateľov a množstva nakupovaných dielov
 • sledovanie a organizácia transportu materiálu do závodu
 • vedenie evidencie a vykonávanie opráv skladových zásob
 • vypracovanie mesačných správ podľa pokynov vedúceho materiálového plánovania

Kontaktný formulár

Vyberte si z našej ponuky pracovných pozícií a kontaktujte nás prostredníctvom jednoduchého formulára. Alebo nám zašlite svoj profesijný životopis a my vás budeme v prípade vhodnej pracovnej pozície pohotovo kontaktovať.

Pracovná pozícia na mieru

Uveďte svoje údaje a profesijné skúsenosti alebo nám pošlite svoj životopis ako prílohu
v elektronickej podobe (.doc, .pdf). V prípade vhodnej pracovnej pozície vás budeme okamžite kontaktovať.

poslať životopis