Naša spoločnosť


Spoločnosť V-V control s.r.o. je agentúra dočasného zamestnávania a jej hlavnou činnosťou je ponuka práce a pomoc pri hľadaní kvalifikovaných zamestnancov a profesionálnych pracovníkov. Nadväzuje na úspechy a činnosť spoločnosti V-V servis s.r.o., pôsobiacej na slovenskom trhu už od roku 2000. Naša spoločnosť zabezpečuje jedinečnú pomoc a podporu pri budovaní pracovných tímov s perspektívou dlhodobej funkčnosti a maximálne efektívneho výkonu.

Vďaka špeciálne vybraným vysokokvalitným a motivovaným kandidátom umožňujeme spoločnostiam neustále napredovať v podnikateľských aktivitách a súčasne pritom upevňovať pracovné zázemie, ako aj stabilitu existujúcich pracovných tímov, ktoré sú pravidelne zaškoľované v oblasti manažmentu a BOZP. Inováciami, flexibilitou a neustálym prispôsobovaním sa podmienkam trhu, ako aj potrebám klientov pomáhame našim obchodným partnerom rásť a súčasne zabezpečujeme spokojnosť registrovaných uchádzačov o prácu.

Naše služby


Prenájom pracovnej sily
Právne poradenstvo
Organizácia a vedenie
náborového oddelenia
Nastavenie systémov
odmeňovania,
hodnotenia a vzdelávania
Vypracovanie rozpočtu
oddelenia
Podieľanie sa na
internej a externej
komunikácii spoločnosti
Vyhodnocovanie výkonnosti
zamestnancov
Tvorba a realizácia aktivít
na dosiahnutie firemných cieľov

Naši partneri

a ich charakteristika


Našimi partnermi sú stabilné spoločnosti a záujemcovia o prácu, ktorí majú záujem a chuť pracovať a napredovať. Spoločnostiam, ktoré chcú zvyšovať svoju konkurencieschopnosť, ponúkame personálne riešenia, spracované s ohľadom na ich konkrétne a špecifické potreby. Uchádzači a zamestnanci sú vo svojom ďalšom odbornom rozvoji a raste podporovaní našimi personálnymi konzultantmi a personálnymi manažérmi.

Naše pôsobenie


Od prvej chvíle našej spolupráce sa môžete spoľahnúť na náš ústretový prístup, skúsenosti a neustále zdokonaľovanie našich služieb v súlade s aktuálnou legislatívou. Pre každého klienta máme riešenie, ktoré pomáha optimalizovať personálnu politiku a zrealizovať akýkoľvek projekt. Poskytneme vám dokonalú osobnú, telefonickú aj internetovú podporu a po celý čas spolupráce sa o vás budú starať vybraní špecialisti.

Aktuálna ponuka zamestnania

Aké pracovné miesta ponúkame, a ktoré pozície sú práve voľné? Klinite na button a zistite viac.

zisti viac